fbpx

Blog

ASP.NET için Kolay Zamanlanmış Görev Hazırlama

Merhabalar, Kolay bir şekilde hazırlanan örnekte de olduğu gibi her 60 saniyede bir çalışan bir zamanlanmış görev aşağıdaki gibidir. Bu kodu global.asax dosyasına yerleştirmeniz yeterli olacaktır.

private static CacheItemRemovedCallback OnCacheRemove = null;

protected void Application_Start(object sender, EventArgs e)
{
  AddTask("DoStuff", 60);
}

private void AddTask(string name, int seconds)
{
  OnCacheRemove = new CacheItemRemovedCallback(CacheItemRemoved);
  HttpRuntime.Cache.Insert(name, seconds, null, 
    DateTime.Now.AddSeconds(seconds), Cache.NoSlidingExpiration,
    CacheItemPriority.NotRemovable, OnCacheRemove);
}

public void CacheItemRemoved(string k, object v, CacheItemRemovedReason r)
{
  // Buraya görevin yapacağı işi çalıştıran dosyayı WebRequest ile çağırabilirisiniz.
  // Görev çalışması için tekrar ekle.
  AddTask(k, Convert.ToInt32(v));
}

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir