Menu

Python While Döngüsüyle Faktöryel Hesaplama

Aşağıdaki programda, faktöryel hesaplanmakta ve hesaplanan faktöryelin değeri 5040'ı aştığında döngü durmaktadır ve sonucu ekrana yazmaktadır. Bu şekilde bilgisayarda hesaplanan bir ifadenin değerini kontrol edilerek verilen koşula göre durdurulduğu  uygulamalarda while döngüsünü kullanmış olacağız.

Program:

fakt=1
i=2
while fakt<5040:
    print("i=", i)
    fakt*=i
    i += 1
print("Faktöriyel=", fakt)

Çıktı:

i= 2
i= 3
i= 4
i= 5
i= 6
i= 7
Faktöriyel= 5040

007_while.py

About Ragıp Ünal

SOFTWARE ARCHITECTURE & BIG DATA

Yandex.Metrica