fbpx

Blog

Python for Deyimi

for deyimi kullanılarak yapılacak döngüler, tekrar sayısının önceden belli olduğu durumlarda kullanılmak içindir. Deyim şekilleri aşağıdaki gibidir.

for i in range(başlangıç, bitiş):
deyimler

for i in range(başlangıç, bitiş, artış):
deyimler

İlk deyimde başlangıç değerinden başlayıp bitiş-1’e kadar çevrim oluşturur. İkinci deyimde ise başlangıçtan başlayıp her arttırım miktarı kadar arttırılarak çevrim son-1 değerine kadar çalışır.

Aşağıda bol miktarda program ve çıktıları birlikte vardır lütfen dikkatli bir şekilde inceleyiniz.

Program:

""" 1'den 9 a kadar dön 9 dahil değil """

for x in range(1,9):
  print("x= ", x)
print("\n")
"""
x= 1
x= 2
x= 3
x= 4
x= 5
x= 6
x= 7
x= 8
"""

""" 1'den 9'a kadar 2'şerli ilerleyerek dön """
for x in range(1,9,2):
  print("x= ", x)
print("\n")
"""
x= 1
x= 3
x= 5
x= 7
"""

""" -10'dan 0'a kadar 3'erli ilerleyerek dön """
for x in range(-10, 0, 3):
  print("x= ", x)
print("\n")
"""
x= -10
x= -7
x= -4
x= -1
"""

""" Kelimedeki her karakteri dön """
for x in "istanbul":
  print(x)
print("\n")
"""
i
s
t
a
n
b
u
l
"""

""" Karabük'ün ilçelerini dön """
ilceler = ["Safranbolu","Eflani","Eskipazar", "Ovacık", "Yenice", "Karabük"]
for x in ilceler:
  print(x)
print("\n")
"""
Safranbolu
Eflani
Eskipazar
Ovacık
Yenice
Karabük
"""

""" Karabük'ün İlçelerini ve Sıra Numarasını yazarak dön """
ilceler = ["Safranbolu","Eflani","Eskipazar", "Ovacık", "Yenice", "Karabük"]
for x in range(len(ilceler)):
  print(x+1," ", ilceler[x])
print("\n")
"""
1  Safranbolu
2  Eflani
3  Eskipazar
4  Ovacık
5  Yenice
6  Karabük
"""

""" Karabük'ün İlçelerini ve Sıra Numarasını yazarak dön ve listenin sonunda bitti de. """
ilceler = ["Safranbolu","Eflani","Eskipazar", "Ovacık", "Yenice", "Karabük"]
for x in range(len(ilceler)):
  print(x+1," ", ilceler[x])
else:
  print("Karabük'ün ilçeleri Bitti.")
print("\n")
"""
1  Safranbolu
2  Eflani
3  Eskipazar
4  Ovacık
5  Yenice
6  Karabük
Karabük'ün ilçeleri Bitti.
"""

011_for.py

Program: 1+2+…+n adet sayının toplamını for döngüsü ile bulalım.

n=input("Üst sınır Tamsayı... ")
n=int(n)
toplam=0

for x in range(1, n+1):
  toplam+=x
print("1+2+3...",n,"=",toplam)
print("x=",x)
"""
Üst sınır Tamsayı... 10
1+2+3... 10 = 55
x= 10
"""

012_for.py

Program: Faktöryel hesabını for döngüsüyle yapalım.

n=input("Üst sınır Tamsayı... ")
n=int(n)
fakt=1

for x in range(1, n+1):
  fakt*=x
print(n, "!=1+2+3...",n,"=",fakt)
print("x=",x)

"""
Üst sınır Tamsayı... 10
10 !=1+2+3... 10 = 3628800
x= 10
"""

013_for.py

Program: Alterne seri toplamının hesaplanması

s=0
p=1
x=1.0
for i in range(1,5):
  s=s+(x*(x+1))/((x+2)*(x+3))*p
  x=x+4
  p=-p
print("Toplam=", s)

"""
Toplam= -0.4455627705627706
"""

014_for.py

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir