fbpx

Blog

Python Matematiksel Operatörler ve İşlemler

Aşağıda operatör çeşitlerine göre anlamı ve örneğiyle beraber bir tablo yapılmıştır. İnceleyin lütfen.

Operatör Anlam Örnek
** Üs Alma  x**y matematikteki xy nalamında kullanılır. ÖR: 2**4 = 16
* Çarpma 3*5 = 15
/ Bölme 6/5 = 1.2
+ Toplama 6+3=9
Çıkarma 7-2=5
// Tam sayı bölme 7//5 = 1
% Modüler işlem Bölümden sonraki  kalanı verecektir. 6%5 = 1

İşlemlerde Öncelik Sırası

Aşağıda öncelik sırası önce en yüksekten başlayacak şekilde yazılmıştır.

  1. (…) Paranteze alınan işlem önceliklidir.
  2. ** Üs alma işlemi
  3. *,/,//,% Çarpma, Bölme, Tam sayı bölme ve Modüler işlem
  4. +,- Toplama ve Çıkarma işlemi

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir