fbpx

Blog

Python Seçme Tipindeki Kontrol Deyimleri

if Deyimi

Python dilinde şartlı dallanma adı verilen işlemi gerçekleştiren bir deyimdir. Şartlı dallanma, herhangi bir programlama dili için temel kontrol yapısıdır.

Şartlı dallanma işlemi sayesinde, bir program, karalar alma imkanına kavuşur. Bir ifadenin sonucuna göre, bir komutlar dizisinin icra edilip edilmeyeceğine karar verilebilir.

İfadenin değeri, bir icradan diğerine değişebileceği için, bu özellik bir programa farklı verilere karşı farklı şekillerde davranma imkanı sağlar. Python dilinde şartlı dallanma if ve else anahtar sözcükleri ile gerçekleştirilir. if deyiminin basit şekli için yazılış biçimi aşağıdaki gibidir.

if ifade: deyim01;
deyim02;

Şimdik boş bir pencere açalım ve aşağıdaki kodları yazıp kaydedelim.

x=5
if x>4  : b=6;
print(x);
print(b);

Program parçasını aşağıdaki gibi çalıştırdığımızda,

001_if.png

Sonuç budur.

>>> 
5
6
>>> 

001_if.py

Burada ifadenin değeri doğru (true) ise deyim 01 icra edilir, sonra icra deyim 02’ye geçer. İfadenin değeri yanlış (false) ise bu durumda doğrudan deyim 02’ye geçilir. İfadenin değeri yanlış ise deyim 01 icra edilmeyecektir. Aşağıda if yapısını açıklayan bir akış diyagramı verilmiştir.

if deyimi else sözcüğü ile birlikte kullanılırsa aşağıdaki yazılış biçimi kullanılır.

if ifade : deyim01;
else deyim02;
deyim03;

x=5
if x>5 : b=7;
else : b=13;
print(x);
print(b);

Yukarıdaki program çalıştırıldığında aşağıdaki sonuç elde edilecektir.

>>>
5
13
>>>

002_if.py

İfadenin değeri yanlış olduğu için deyim01 atlanıldı, doğrudan else’i izleyen deyim 02 ‘ye geçildi ve bu icra edildikten sonra da deyim 03 ile devam edildi.

if deyiminde, ifadenin değeri doğru olduğu zaman sadece tek bir deyim değil de deyimler grubunun icra edilmesi istendiğinde, bu deyimler grubu birbirini izleyen (ayni girinti/sütun sırasında) biçimde yazılmalıdır.

if ifade:
  deyim01;
  deyim02;
  deyim03;
  .
  .
  .
  deyim n;
deyim_x;  

Aynı ifade if else yapısı için de söz konusudur.

if ifade:
  deyim01;
  deyim02;
  deyim03;
  .
  .
  .
  deyim n;
else:
  deyim11;
  deyim12;
  .
  .
  deyim m;
deyim k;
  >>> 
4
12
>>> 

003_if.py

Aşağıdaki örneği inceleyelim.

x=input("BİR SAYI GİRİNİZ...")
x=float(x)
if x>5:
  b=6;
  a=12;
  c=a*b;
else:
  b=12;
  a=5;
  c=a-b;
print("x=",x);
print("a=",a)
print("b=", b);
print("c=", c);

5 Girdiğimizde else blogu çalışacaktır.

BİR SAYI GİRİNİZ...5
x= 5.0
a= 5
b= 12
c= -7
>>> 

Aynı şekilde programımızı bir de 10 olarak girelim. Bu seferde if’in altındaki deyim çalışacaktır.

BİR SAYI GİRİNİZ...10
x= 10.0
a= 12
b= 6
c= 72
>>> 

004_if.py

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir