fbpx

Blog

Ubuntu sunucusunda boot sürücüsündeki yer azlığından kaynaklanan çekirdek güncelleme probleminin çözümü

Ubuntu sunucusunda boot sürücüsündeki yer azlığından kaynaklanan çekirdek güncelleme probleminin çözümü

Ubuntu 14.04, 16.04 ve 18.04 sunucunuzu güncellemek istediniz.

sudo apt-get dist-upgrade

Ama aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaştınız ne yaparsınız?

Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
 linux-image-extra-4.4.0-141-generic : Depends: linux-image-4.4.0-141-generic but it is not installed
 linux-image-extra-4.4.0-142-generic : Depends: linux-image-4.4.0-142-generic but it is not installed
 linux-image-generic-lts-xenial : Depends: linux-image-4.4.0-142-generic but it is not installed
                 Recommends: thermald but it is not installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.

Önerilen komutu işleme aldınız.

 sudo apt-get -f installReading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 linux-headers-4.4.0-134 linux-headers-4.4.0-134-generic
 linux-headers-4.4.0-137 linux-headers-4.4.0-137-generic
 linux-headers-4.4.0-139 linux-headers-4.4.0-139-generic
 linux-headers-4.4.0-141 linux-headers-4.4.0-141-generic
 linux-image-4.4.0-111-generic linux-image-4.4.0-112-generic
 linux-image-4.4.0-134-generic linux-image-4.4.0-137-generic
 linux-image-4.4.0-139-generic linux-image-4.4.0-141-generic
 linux-image-extra-4.4.0-111-generic linux-image-extra-4.4.0-112-generic
 linux-image-extra-4.4.0-134-generic linux-image-extra-4.4.0-137-generic
 linux-image-extra-4.4.0-139-generic linux-image-extra-4.4.0-141-generic
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
 linux-image-4.4.0-141-generic linux-image-4.4.0-142-generic
Suggested packages:
 fdutils linux-lts-xenial-tools
The following NEW packages will be installed:
 linux-image-4.4.0-141-generic linux-image-4.4.0-142-generic
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 56 not upgraded.
13 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/42.3 MB of archives.
After this operation, 128 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
(Reading database ... 274195 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../linux-image-4.4.0-142-generic_4.4.0-142.168~14.04.1_amd64.deb ...
Examining /etc/kernel/preinst.d/
run-parts: executing /etc/kernel/preinst.d/amd64-microcode 4.4.0-142-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-142-generic
run-parts: executing /etc/kernel/preinst.d/intel-microcode 4.4.0-142-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-142-generic
Done.
Unpacking linux-image-4.4.0-142-generic (4.4.0-142.168~14.04.1) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/linux-image-4.4.0-142-generic_4.4.0-142.168~14.04.1_amd64.deb (--unpack):
 cannot copy extracted data for './boot/vmlinuz-4.4.0-142-generic' to '/boot/vmlinuz-4.4.0-142-generic.dpkg-new': failed to write (No space left on device)
No apport report written because the error message indicates a disk full error
                                       Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.4.0-142-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-142-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.4.0-142-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-142-generic
dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
Preparing to unpack .../linux-image-4.4.0-141-generic_4.4.0-141.167~14.04.1_amd64.deb ...
Examining /etc/kernel/preinst.d/
run-parts: executing /etc/kernel/preinst.d/amd64-microcode 4.4.0-141-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-141-generic
run-parts: executing /etc/kernel/preinst.d/intel-microcode 4.4.0-141-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-141-generic
Done.
Unpacking linux-image-4.4.0-141-generic (4.4.0-141.167~14.04.1) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/linux-image-4.4.0-141-generic_4.4.0-141.167~14.04.1_amd64.deb (--unpack):
 cannot copy extracted data for './boot/abi-4.4.0-141-generic' to '/boot/abi-4.4.0-141-generic.dpkg-new': failed to write (No space left on device)
No apport report written because the error message indicates a disk full error
                                       dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.4.0-141-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-141-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.4.0-141-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-141-generic
Errors were encountered while processing:
 /var/cache/apt/archives/linux-image-4.4.0-142-generic_4.4.0-142.168~14.04.1_amd64.deb
 /var/cache/apt/archives/linux-image-4.4.0-141-generic_4.4.0-141.167~14.04.1_amd64.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Disk dolu hatasını aldınız peki şimdik ne yapmalısınız?

root@mq1:~# df -h /boot
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1    236M 231M   0 100% /boot

Kullanılabilir sıfır alanımız kalmış.

Çekirdek versiyonunu öğrenelim.

root@mq1:~# uname -r
4.4.0-138-generic

Bakalım hangi paketler makinemizi gereksiz işgal ediyor.

root@mq1:~# dpkg -l | grep 'linux-*'
ii libselinux1:amd64          2.2.2-1ubuntu0.1               amd64    SELinux runtime shared libraries
ii linux-firmware           1.127.24                   all     Firmware for Linux kernel drivers
iU linux-generic-lts-xenial      4.4.0.142.122                 amd64    Complete Generic Linux kernel and headers
ii linux-headers-4.4.0-133       4.4.0-133.159~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-133-generic   4.4.0-133.159~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-134       4.4.0-134.160~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-134-generic   4.4.0-134.160~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-137       4.4.0-137.163~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-137-generic   4.4.0-137.163~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-138       4.4.0-138.164~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-138-generic   4.4.0-138.164~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-139       4.4.0-139.165~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-139-generic   4.4.0-139.165~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-headers-4.4.0-141       4.4.0-141.167~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
iU linux-headers-4.4.0-141-generic   4.4.0-141.167~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-headers-4.4.0-142       4.4.0-142.168~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
iU linux-headers-4.4.0-142-generic   4.4.0-142.168~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-headers-generic-lts-xenial  4.4.0.142.122                 amd64    Generic Linux kernel headers
rc linux-image-4.4.0-108-generic    4.4.0-108.131~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-109-generic    4.4.0-109.132~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.4.0-111-generic    4.4.0-111.134~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.4.0-112-generic    4.4.0-112.135~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-116-generic    4.4.0-116.140~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-119-generic    4.4.0-119.143~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-128-generic    4.4.0-128.154~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.4.0-133-generic    4.4.0-133.159~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.4.0-134-generic    4.4.0-134.160~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.4.0-137-generic    4.4.0-137.163~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.4.0-138-generic    4.4.0-138.164~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iF linux-image-4.4.0-139-generic    4.4.0-139.165~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-extra-4.4.0-108-generic 4.4.0-108.131~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-extra-4.4.0-109-generic 4.4.0-109.132~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.4.0-111-generic 4.4.0-111.134~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.4.0-112-generic 4.4.0-112.135~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-extra-4.4.0-116-generic 4.4.0-116.140~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-extra-4.4.0-119-generic 4.4.0-119.143~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-extra-4.4.0-128-generic 4.4.0-128.154~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.4.0-133-generic 4.4.0-133.159~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.4.0-134-generic 4.4.0-134.160~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.4.0-137-generic 4.4.0-137.163~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iF linux-image-extra-4.4.0-138-generic 4.4.0-138.164~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-extra-4.4.0-139-generic 4.4.0-139.165~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-extra-4.4.0-141-generic 4.4.0-141.167~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-extra-4.4.0-142-generic 4.4.0-142.168~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-generic-lts-xenial   4.4.0.142.122                 amd64    Generic Linux kernel image
iU linux-libc-dev:amd64        3.13.0-164.214                amd64    Linux Kernel Headers for development
ii util-linux             2.20.1-5.1ubuntu20.9             amd64    Miscellaneous system utilities

Görüyoruz ki 4.4.0-138 in altında kalan tüm paketler kaldıralım ve yer açılsın. Paketleri ikişer ikişer kaldırın bir hata verip vermediğini kontrol edin. Ben öncelikle linux-image-extra ve daha sonra kalırsa linux-image’ları kaldıracağım.

root@mq1:~# sudo dpkg -P linux-image-extra-4.4.0-{108,109}-generic
(Reading database ... 274195 files and directories currently installed.)
Removing linux-image-extra-4.4.0-108-generic (4.4.0-108.131~14.04.1) ...
Purging configuration files for linux-image-extra-4.4.0-108-generic (4.4.0-108.131~14.04.1) ...
Removing linux-image-extra-4.4.0-109-generic (4.4.0-109.132~14.04.1) ...
Purging configuration files for linux-image-extra-4.4.0-109-generic (4.4.0-109.132~14.04.1) ...

Birde linux-image’ları kaldırayım.

root@mq1:~# sudo dpkg -P linux-image-4.4.0-{108,109}-generic
(Reading database ... 274195 files and directories currently installed.)
Removing linux-image-4.4.0-108-generic (4.4.0-108.131~14.04.1) ...
Purging configuration files for linux-image-4.4.0-108-generic (4.4.0-108.131~14.04.1) ...
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.4.0-108-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-108-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.4.0-108-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-108-generic
Removing linux-image-4.4.0-109-generic (4.4.0-109.132~14.04.1) ...
Purging configuration files for linux-image-4.4.0-109-generic (4.4.0-109.132~14.04.1) ...
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.4.0-109-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-109-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.4.0-109-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-109-generic

İşlemlerime sırasıyla {111,112} , {116,119} , {128,133} , {134,137} kaldırma işlemlerimi yapıyorum.

Dikkat edin! Her işlemden sonra dpkg -l | grep ‘linux-*’ komutu ile hangi paketlerin kaldığını kontrol edin ve ona göre ilerleyin eğer linux-image-extra silerken hata verirse linux-image silmeye çalışın.

138’e kadar olan paketlerimi ben sildim (138 hariç).

root@mq1:~# dpkg -l | grep 'linux-*'
ii libselinux1:amd64          2.2.2-1ubuntu0.1               amd64    SELinux runtime shared libraries
ii linux-firmware           1.127.24                   all     Firmware for Linux kernel drivers
iU linux-generic-lts-xenial      4.4.0.142.122                 amd64    Complete Generic Linux kernel and headers
ii linux-headers-4.4.0-133       4.4.0-133.159~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-133-generic   4.4.0-133.159~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-134       4.4.0-134.160~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-134-generic   4.4.0-134.160~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-137       4.4.0-137.163~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-137-generic   4.4.0-137.163~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-138       4.4.0-138.164~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-138-generic   4.4.0-138.164~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-139       4.4.0-139.165~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-139-generic   4.4.0-139.165~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-headers-4.4.0-141       4.4.0-141.167~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
iU linux-headers-4.4.0-141-generic   4.4.0-141.167~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-headers-4.4.0-142       4.4.0-142.168~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
iU linux-headers-4.4.0-142-generic   4.4.0-142.168~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-headers-generic-lts-xenial  4.4.0.142.122                 amd64    Generic Linux kernel headers
ii linux-image-4.4.0-138-generic    4.4.0-138.164~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iF linux-image-4.4.0-139-generic    4.4.0-139.165~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iF linux-image-extra-4.4.0-138-generic 4.4.0-138.164~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-extra-4.4.0-139-generic 4.4.0-139.165~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-extra-4.4.0-141-generic 4.4.0-141.167~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-extra-4.4.0-142-generic 4.4.0-142.168~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-generic-lts-xenial   4.4.0.142.122                 amd64    Generic Linux kernel image
iU linux-libc-dev:amd64        3.13.0-164.214                amd64    Linux Kernel Headers for development
ii util-linux             2.20.1-5.1ubuntu20.9             amd64    Miscellaneous system utilities

Şimdik boot da ne kadar yer kalmış bir bakalım.

root@mq1:~# df -h /boot
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1    236M  65M 159M 29% /boot

Çok güzel %29 u kullanılıyor geri kalan alan boşalmış.

Şimdik eksik olanb 141 ve 142 nolu paketleri yükleyeyim.

root@mq1:~# sudo apt-get -f install
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 linux-headers-4.4.0-133 linux-headers-4.4.0-133-generic
 linux-headers-4.4.0-134 linux-headers-4.4.0-134-generic
 linux-headers-4.4.0-139 linux-headers-4.4.0-139-generic
 linux-headers-4.4.0-141 linux-headers-4.4.0-141-generic
 linux-image-4.4.0-139-generic linux-image-4.4.0-141-generic
 linux-image-extra-4.4.0-139-generic linux-image-extra-4.4.0-141-generic
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
 linux-image-4.4.0-141-generic linux-image-4.4.0-142-generic
Suggested packages:
 fdutils linux-lts-xenial-tools
The following NEW packages will be installed:
 linux-image-4.4.0-141-generic linux-image-4.4.0-142-generic
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 56 not upgraded.
13 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/42.3 MB of archives.
After this operation, 128 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

Yüklemeye onayı verdim ve problemsiz olarak esksik olan paketler yüklendi. Şimdi sıra dist-upgrade ile çekirdeği güncellemede.

root@mq1:~# sudo apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 linux-headers-4.4.0-133 linux-headers-4.4.0-133-generic
 linux-headers-4.4.0-134 linux-headers-4.4.0-134-generic
 linux-headers-4.4.0-137 linux-headers-4.4.0-137-generic
 linux-headers-4.4.0-139 linux-headers-4.4.0-139-generic
 linux-image-4.4.0-139-generic linux-image-extra-4.4.0-139-generic
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
 ubuntu-advantage-tools
The following packages will be upgraded:
 amd64-microcode apt apt-transport-https apt-utils base-files bind9-host
 ca-certificates curl dnsutils erlang-mode esl-erlang grub-common grub-pc
 grub-pc-bin grub2-common krb5-locales landscape-common libapt-inst1.5
 libapt-pkg4.12 libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
 libbind9-90 libcurl3 libcurl3-gnutls libdns100 libgssapi-krb5-2 libisc95
 libisccc90 libisccfg90 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libldap-2.4-2
 liblwres90 libpam-systemd libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0
 libpolkit-gobject-1-0 libsqlite3-0 libsystemd-daemon0 libsystemd-login0
 libtiff5 libudev1 linux-libc-dev mountall openssh-client openssh-server
 openssh-sftp-server policykit-1 rabbitmq-server systemd-services tzdata
 ubuntu-minimal ubuntu-standard udev
56 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 58.1 MB of archives.
After this operation, 458 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

Evet, herhangi bir hata almadan işlemlerimi tamamladım. Şimdik gereksiz paketleri bir silelim.

root@mq1:~# sudo apt-get autoremove
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
 linux-headers-4.4.0-133 linux-headers-4.4.0-133-generic
 linux-headers-4.4.0-134 linux-headers-4.4.0-134-generic
 linux-headers-4.4.0-137 linux-headers-4.4.0-137-generic
 linux-headers-4.4.0-139 linux-headers-4.4.0-139-generic
 linux-image-4.4.0-139-generic linux-image-extra-4.4.0-139-generic
0 upgraded, 0 newly installed, 10 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 571 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y

Bu işlemide problemsiz bir şekilde hallettik. Eğer hata alırsanız aşağıdaki komutu tekrar yenileyin.  Silinecek bir paket kalmayıncaya kadar.

root@mq1:~# sudo apt-get autoremove
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Ben işlemlerimde herhangi bir problem yaşamadığım için sunucumu sudo reboot ile tekrar başlatıyorum.

Makinem açıldıktan sonra konsol ekrana aşağıdaki komutu giriyorum ve çekirdeğin 4.4.0-142-generic’e yükseltiğini görüyorum.

root@mq1:~# uname -r
4.4.0-142-generic

Herkese geçmiş olsun, loglardan dolayı biraz uzun bir yazı oldu ama benim gibi problem yaşayanlara yol gösterebildiysek ne mutlu.

İyi günler efendim.

Leave A Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir