fbpx

Blog

Object (Nesne) > Verb + Object

Object (Nesne) data-src=

“Bu cümlenin nesnesi nerede?” sorusuna cevap arayacağız. Yani “nesne” unsurunu işleyeceğiz. İngilizce cümlede fiillerin ve edatların (preposition) nesnesi olduğunu unutmayalım. Ya da bir fiilden sonra ya da bir preposition’dan (edat) sonra nesne aranır. İlk olarak Verb + Object yapısını ele alacağız.

Verb + Object:

Bu grupta bir fiilin nesnesi nelerden oluşabilir onu inceleyeceğiz. Nesne olabilecek yapıların tamamı ya bir isim ya da isim gibi işlev gören yapılar olduğu unutulmaması gereken en önemli detaydır.

 1. Noun Phrase (İsim Öbeği): Bu yapılar cümlede fiilin nesnesini oluşturabilecek yapılardan biridir.
  e.g. I want this book. – Bu kitabı istiyorum.
  They already know the truth. – Onlar zaten gerçeği biliyorlar.
 2. Object Pronouns (Nesne Zamirleri) me, you, him, her, it, us, you, them: Bu yapı cümlede fiilin nesnesi olabilecek yapılardandır.
  e.g. Alice doesn’t like me. – Alice beni sevmez.
  I know them very well. – Onları çok iyi tanıyorum.
 3. Ving (gerund) (Fiilimsi): Fiilden isim yapmanın iki yolundan biri budur. Bir isim gibi işlev gördüğü için de cğmlede fiilin nesnesi olarak kullanabileceğimiz alternatif bir yapıdır. “Ving bir fiilin nesnesi olduğunda genelde üç farklı anlamı vardır.
  1. “Ving nesnesi olduğu fiile göre daha önce olmuş bir eylemi gösterir.
   e.g. He admitted stealing the money. – Parayı çaldığını itiraf etti.
   Çalma (stealing) eylemi itiraf etme (admit) eyleminden daha önce olmuştur.
  2. “Ving geçmişten geleceğe değişmeyen bir anlam veren genele gönderme yapan fiillerin nesnesi olur.
   e.g. I like playing the piano. – Piyano çalmayı seviyorum.
   She hates walking in the rain. – Yağmurda yürümeyi sevmez.
  3. “Ving genelde “tavsiye, öğüt, öneri” anlamı veren fiillerin nesnesi olur.
   e.g. The suggested going on a long vacation. – Uzun bir tatile çıkmayı önerdiler.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir