fbpx

Blog

Verb (Fiil)

Verb (Fiil)

Bu blogumuzda fiilerin İngilizce bir cümlede hangi formlarda karşımıza çıkabileceklerini inceleyeceğim. Ayrıca, fiileri nesne alıp almadıklarına göre gruplandırarak daha sonra işleyeceğim Passive Voice (edilgen çatı) konusuna da ön hazırlık yapmış olacağım. Şimdi bir fiilin hangi halleri olduğunu detaylı olarak işleyelim:

 1. İngilizce’de Fiillerin Halleri:

– V0: Fiilin yalın, yani hiçbir özne ya da zamana göre çekimlenmemiş halidir.
e.g.  She can swim well.

– V1:  Fiilin Present Simple halidir.
e.g. I go to school.
She goes to school.

– V2: Fiilin Past Simple halidir.
e.g. I went to the school.
She went to the school.

– V3: Fiilin “V3 halini “have V3 yapısında Perfect Aspect yaparken, “be V3 yapısında ise Passive  yaparken kullanırız.
**e.g.**She has finished the school. (Present Perfect)
They had left the room before we got there. (Past Perfect)
She will have graduated by the year 2010. (Future Perfect)
This question was asked by John. (Past Simple Passive)

– Ving: Fiilin “Ving halini “Be Ving yapısında Progressive (Continuous) Aspect yaparken ve “Ving yapısında “Gerund” (fiilimsi) yaparken kullanırız.

– To V0: Fiilin “to V0 halini**”Infinitive” (master)** yaparken kullanırız.

“Ving ve “V3 yapıları İngilizce cümlede yukarıda verilen kullanımların yanı sıra daha başka şekilllerde de karşımıza çıkabilirle. Şimdi bu kullanımların hem Ving hem de V3 için neler olabileceğini görelim:

– Ving:– Sıfat yapar: Developing countries; exciting games; interesting result; etc.

 • Aktif Adjectival Clause kısaltmalarında kullanılır.
  e.g. The man who is reading the newspaper is my father.
  The man reading the newspaper is my father.
  – Gazeteyi okuyan adam benim babamdır.– Aktif Adverbial Clause kısaltmalarında kullanılır.
  e.g. While he was walking down the street, he saw me.
  Waking down the street, he saw me.
  – Sokaktan aşağı inerken beni gördü.

– V3 :– Sıfat Yapar: Developed countries; excited boy; etc.– Pasif Adjectival Clause kısımlarında kullanılır:
e.g. The method Which was used last year proved to be effective.
The method used last year proved to be effective.
– Geçen yıl kullanılan metot etkili oldu.– Pasif Adverbial Clause kısaltmalarında kullanılır:
e.g. If it is used properly, this computer will last at least three years.
If usedproperly, this computer will last at least three years.
– Doğru  kullanılırsa bu bilgisayar en az 3 yıl dayanır.
2. İngilizce’de Fiil Türleri
Bu grupta fiileri nesne alıp almadıklarına, ya da kaç nesne aldıklarına göre 3 ayrı grup altında detaylı olarak ele alacağım. Türkçe’de bir fiilin nesne alıp almadığını fiile yönelttiğimiz**”neyi / kimi”** sorularına cevap verip veremediğinden anlayabiliriz. Ancak, İngilizce’de bu sorulara “neye / kime” sorularını da eklemek durumunda kalacağız, çünkü “neye / kime” soruları Türkçe’de “dolaylı tümleç” öğesini verirken İngilizce’de “dolaylı nesne” öğesini vermektedir.Yani, Türkçe’de “dolaylı tümleç” denilen yapı İngilizce’de “dolaylı nesne” olduğu için İngilizce’de nesne unsuru hem “neyi / kimi” hem de  “neye / kime” sorularıyla tespit edilir. Şimdi fiil türlerini inceleyelim:

– Intransitive Verbs (V): Türkçe’de “geçişsiz fiil” diye adlandırılan bu gruptaki fiiller nesne almazlar. Yani “neyi / kimi” ya da “neye  / kime” sorularına yanıt vermezler. Bundan dolayı da Pasif yapılamazlar, çünkü Pasif yaparken fiilin nesnesi özne pozisyonuna getirilmelidir. Nesne olmadığı için de bu fiiller pasif yapılamaz diyebiliriz.

e.g. She slept for hours.
– Saatlerce uyudu. Some unexpeced problems arose. – Bazı beklenmedik problemler ortaya çıktı. – Transitive Verbs ( V + O ): Türkçe’de “geçişli fiil” diye adlandırılan bu gruptaki fiiller tek nesne alırlar. Yani ya “neyi/kimi” ya da “neye/kime” sorularına yanıt verirler. Nesne alabildiği için pasif yapabilen bu fiillerin ardından pasif yapıda artık başka bir nesne kullanılmaz, çünkü pasif yaparken mevcut özne pozisyonuna getirilmiş olur.

e.g. She broke the window last night. – Dün gece camı kırıldı.(aktif) “Fiilin ardından nesnesi var.”

The window was broken last night. – Dün gece cam kırıldı.(pasif) “Fiilin ardından nesnesi yok.”

–  Ditransitive Verb (V + O + O): Türkçe’de böyle bir fiil grubu bulunmasa da İngilizce’de var olan bu grubtaki fiiler iki nesne birden alabilirler. Yani hem “neyi/kimi” hem de “neye/kime” sorularına yanıt verirler. İki nesne alabildikleri için iki şekilde pasif yapılabilen bu fiillerin ardından pasif yapıda tek nesne kullanılabilir, çünkü pasif yaparken sadece bir nesne özne pozisyonuna getirilir ve diğer nesne normal yerinde kullanılır. Ayrıca, aşağıdaki aktif örneklerde de görüldüğü üzere nesneler kendi aralarında yer değiştirebilirler.

e.g. She gave me a present. – Bana bir hediye verdi.
(aktif) “Fiilin ardından iki nesnesi var.”

She gave a present to me. – Bana bir hediye verdi.
(aktif) “Fiilin ardından iki nesnesi var.”

I was given a present. – Bana bir hediye verildi. (pasif) “Fiilin ardından tek nesne var.”

A present was given to me. – Bana bir hediye verildi. (pasif) “Fiilin ardından tek nesne var.”

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir