fbpx

Blog

Noun Phrase (İsim Öbeği)

İngilizce bir cümleyi anlayabilmek için en önemli hususlardan birisi o cümledeki Noun Phrase yapılarını anlayabilmektir. Bundan dolayı Noum Phrase yapıları sadece isimden oluşabileceği gibi aşağıda yazdığım üzere çeşitli kelimelerin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıda olabilir. Ama mutlaka son kelime isim olmalıdır. Şimdik sırasıyla Noun Phrase yapıları nelerden oluşabileceğini yazalım.

  1. Tek başına bir isim aynı zamanda bir Noun Phrase olarakta adlandırılabilir: e.g.: boy; car; etc.
  2. Bir isim, öncesine onu niteleyen bir sıfat alarak kullanılabilir. Türkçe’de “Sıfat Tamlaması” denilen bu kullanım İngilzce’de Noun Phrase olarak adlandırılır: e.g.: clever boy; expensive car; etc.
  3. İsim niteleyen bir sıfatın önüne onu niteleyen bir zarf getirildiğinde yine son kelime bi Noun (isim) olduğu için elde edilen yapı bir Noun Phrase’dir: e.g.: highly clever boy; extremely expensive car; etc.
  4. Bir isim, öncesine onu niteleyen bir başka isim alarak da kullanilabilir. Türkçe’de “İsim Tamlaması” denilen bu kullanım İngilizce’de Noun Phrase olarak adlandırılır: e.g.: wall paper; television channel; etc.
  5. Bir isim, öncesine onu niteleyen bir “quantifier” ya da bir “determiner” alarak da kullanılabilir. Bu kullanım da bir Noun Phrase oluşturur: e.g.: many topics; a car; the problem; etc.

Yukarıda örneklerde bahsi geçen yapıların tamamını tek bir isim öbeği oluşturmak için  de kullanılabilir. Bu durumda son kelime yine mutlaka bir isim olmalıdır: e.g.: an extremely huge key hole; etc.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir